WELKOM

 

Welkom op de website van Buro Reikwijdte, stedenbouw en planologie.

 

Buro Reikwijdte deelt graag zijn kennis van ruimte met u.

 

Deel uw vraag, project of probleem met ons, en wij zullen kijken óf en hoe wij u het beste hierbij kunnen adviseren.

  

Bel (06) 13 75 59 25

of

stuur een e-mail

IN HET KORT

Vorlage6_Business_foto_1.png

Buro Reikwijdte is een stedenbouwkundig en planologisch ontwerp- en adviesbureau. De kernactiviteiten bestaan uit het ontwerpen van ruimte en het verstrekken en begeleiden van ruimtelijk ordeningsadvies op een breed terrein.

 

Wij werken voornamelijk voor bedrijven, instellingen en overheden. 

 

WAT WIJ DOEN

Vorlage6_Business_foto_2.png

Stedenbouwkundig ontwerp

van globale vlugge schets tot digitale uitwerking in RD-coördinaten.

 

Opstellen schetsplannen / principeverzoeken

 

Bestemmingsplanaangelegenheden

de simpele check of iets voldoet, toepassen van  kruimelgevallen, maar ook volledige bestemmingsplanwijzigingen (en per 1 januari a.s. Omgevingsplannen en Bopa's)

 

Doen van (pro-)positie onderzoek.

onderzoek naar planologische kansen en belemmeringen van bouwgrond en/of onroerend goed met als doel om tot een reële vastgoedwaardering te kunnen komen.

 

Onroerend goed transformaties uitwerken

 

Ruimtelijke ordeningsadviezen en -diversen

 

Planologisch projectmanagement en -aansturing

begeleiding meervoudig complexe vergunningstrajecten

 

Locatiekeuze onderzoeken en strategische visies

 

Landschappelijke inpassing

 

Welstandsadviezen & Beeldkwaliteit